Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője:
Prof. Dr. Dobróka Mihály
egyetemi tanár


Adminisztráció:
Hégerné Kovács Krisztina igazgatási ügyintéző, főmunkatárs


Postacím:
3515 Miskolc-Egyetemváros
Műszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatal
Telefon:
06/46/565-051 (Dékáni Hival)
Fax:
06/46/563-465 (Dékáni Hivatal)
e-mail:
mfkhiv{kukac}uni-miskolc.hu
Honlap karbantartó:
Hegedűs András

A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola oktatási és kutatási programjának szerkezete és főbb sajátosságai

A doktori iskola a földtudományokon belül azon a területen tevékenykedik, amely megfelel a Műszaki Földtudományi Kar képzési profiljának. A tématerületek kari intézetekhez, mint kutatóhelyekhez kapcsolódnak. A képzési és kutatási programokhoz az intézetigazgatók biztosítják a szervezeti kereteket és infrastrukturális feltételeket. Ők koordinálják a képzési és kutatási programok végrehajtását is. A kutatási témacsoportokat, és azokon belül az ajánlott témákat a Tudományági Doktori Tanács fogadja el.

Kutatási tématerületek és témacsoportok

Geotechnikai rendszerek és eljárások tématerület:
Geotechnikai rendszerek témacsoport
Geomechanikai kérdések elméleti vizsgálata, földalatti térségek kialakítása témacsoport
Természeti és bányászati veszélyek, ellenük való védelem témacsoport
A nyersanyagtermelő rendszerek gépesítése automatizálása, karbantartása témacsoport

Fluidumtermelő és szállító rendszerek tématerület:
Fluidumtelepek művelési eljárásai témacsoport
Integrált kőolaj- és földgáztermelő rendszerek témacsoport
Mélyfúrási technológia kutatása és fejlesztése témacsoport
Integrált szénhidrogénszállító és -tároló rendszerek témacsoport
Földgázelosztó és -fogyasztói rendszerek kutatása témacsoport
Geotermikus energiatermelő és -ellátó rendszerek témacsoport
A szénhidrogén-termelés kémiai eljárásai témacsoport
Szénhidrogéntelepek numerikus modellezése témacsoport

Környezeti eljárástechnika és nyersanyagelőkészítés tématerület:
Mechanikai eljárástechnika témacsoport
Nyersanyag- és hulladékelőkészítés témacsoport
Környezeti eljárástechnika témacsoport
Környezetvédelmi geotechnika témacsoport

Alkalmazott geofizikai kutatások tématerület:
Geofizikai inverzió és tomográfia témacsoport
Mérnökgeofizikai és környezetgeofizikai módszerfejlesztés témacsoport
Szeizmikus módszerfejlesztés témacsoport
Elektromágneses módszerfejlesztés témacsoport
Mélyfúrási geofizikai módszerfejlesztés témacsoport
Geofizikai informatika fejlesztése témacsoport
Geofizikai modellezés témacsoport
Térinformatikai- és helymeghatározó rendszerek alkalmazása témacsoport
Kőzetfizikai kutatások témacsoport

Alkalmazott földtani és hidrogeológiai kutatások tématerület:
Szénhidrogén genetikai és/vagy migrációs folyamatok kutatása, medenceanalízis témacsoport
Hasznosítható szilárd ásványi nyersanyagok komplex kutatása témacsoport
Üledékes és vulkáni eredetű képződmények szerkezetföldtani, rétegtani, üledékföldtani, őskörnyezeti és környezetföldtani vizsgálata témacsoport
Pleisztocén és holocén ősföldrajzi kutatások témacsoport
Alkalmazott ásvány- és kőzettani kutatások témacsoport
Mérnökgeológiai kutatások témacsoport
Vízföldtani kutatások témacsoport

Természet- és társadalomföldrajz tématerület:
Természetföldrajz témacsoport
Digitális térképezés, domborzatmodellezés témacsoport
A természeti és társadalmi tényezők kapcsolatrendszerének tanulmányozása témacsoport
A hasznosítható természeti erőforrások - különös tekintettel az ásványi nyersanyagokra - gazdaságtörténeti jelentősége hazánkban témacsoport
A társadalom térszerkezetének kutatása témacsoport

Kutatási tématerületek leírása

Doktori témakiírások