Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője:
Prof. Dr. Dobróka Mihály
egyetemi tanár


Adminisztráció:
Hégerné Kovács Krisztina igazgatási ügyintéző, főmunkatárs


Postacím:
3515 Miskolc-Egyetemváros
Műszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatal
Telefon:
06/46/565-051 (Dékáni Hival)
Fax:
06/46/563-465 (Dékáni Hivatal)
e-mail:
mfkhiv{kukac}uni-miskolc.hu
Honlap karbantartó:
Hegedűs András
Mikoviny Sámuel

Mikoviny Sámuel
(1700-1750)


Mikoviny Sámuel, korának sokoldalú mérnöke, a bányászati szakoktatás megteremtője 310 éve, 1700-ban született Ábelfalván, és 260 éve, 1750. március 26-án hunyt el Trencsén közelében.

Besztercebányán tanult, majd bejárta Európa nyugati és déli országait. Miután 1725-ben hazatért, Pozsonyban vármegyei mérnöki tisztséget vállalt. A Csallóköz árvízvédelmével foglalkozott, s 1727-ben Esterházy József gróf megbízásából elkészítette a Tatai-tó környékének vízrendezési tervét. 1728-ban alkotott episztolájában rögzítette térképkészítési elvét és gyakorlatát: a csillagászati helymeghatározás módját, a kvadráns, a távcső, a dioptria és a másodperces fokbeosztású limbus használatát, a korszerű alapvonal-fejlesztő háromszöghálózat kiépítését és a mágneses deklináció lényegét. A mérések alapjául szolgáló kezdő meridiánt a pozsonyi vár tornyán keresztül vonta meg.

Hét év alatt negyvenkilenc vármegye térképét készítette el. 1:160 000 méretarányú megyei mappái és más térképei lehetővé tették a folyók szabályozásának, a mocsarak lecsapolásának, a termőföldek hasznosításának tervezését és az úthálózat építését.

A Selmecbányán felállított bányatisztképző iskola első tanárává nevezték ki 1735-ben: matematikát, mechanikát és hidraulikát oktatott, továbbá a föld- és bányamérési gyakorlatokat vezette. A selmeci ércelőkészítő művek vízkészletének tározására, mintegy tízévi munkával, hatalmas gátakat és tizenhat tóból álló rendszert épített.

Az osztrák örökösödési háború idején, 1743-ban Mária Terézia megbízta a Szilézia felől fenyegető porosz betörés elleni határvédelem - hágók és szorosok hadiműszaki megerősítései - munkálatainak irányításával. A Vág folyó szabályozási munkái közben megbetegedett, majd meghalt.