Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola
A doktori iskola vezetője:
Prof. Dr. Dobróka Mihály
egyetemi tanár


Adminisztráció:
Hégerné Kovács Krisztina igazgatási ügyintéző, főmunkatárs


Postacím:
3515 Miskolc-Egyetemváros
Műszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatal
Telefon:
06/46/565-051 (Dékáni Hival)
Fax:
06/46/563-465 (Dékáni Hivatal)
e-mail:
mfkhiv{kukac}uni-miskolc.hu
Honlap karbantartó:
Hegedűs András

A doktori képzés tantárgyai

A geotechnikai rendszerek és eljárások tématerület tantárgyai

Kód Tantárgy Őszi félév Tavaszi félév Előfeltétel
Alapozó tantárgyak
MFA401 Alagútépítés X
MFA402 Föld alatti termelési rendszerek X
MFA403 Geomechanika X
MFA404 Külfejtési termelési rendszerek X
MFA405 A térinformatika alapjai X
Speciális ismereteket nyújtó tantárgyak
MFA410 Anyagmozgatás, szállítási rendszerek, geotechnikai logisztika X
MFA411 Ásványvagyonbecslés és -gazdálkodás X
MFA411 Automatizált földi és föld alatti felmérés és térképezés X
MFA411 Bányászati természeti veszélyek, biztonságtechnika X A402
MFA411 Építőanyagok termelése X A404
MFA411 Építőanyagok vizsgálata, minősítése X
MFA417 Föld alatti terek szellőztetése, klimatizáció X A402
MFA418 Föld alatti térségek állékonysága és biztosítása X A403
MFA419 Geoinformációs rendszerek X
MFA420 Globális helymeghatározó rendszerek X
MFA422 Karbantartás és diagnosztika X
MFA423 Környezetkímélő bányászati rendszerek, rekultiváció X
MFA424 Kőzetmozgás-, bányakárelemzések X A403
MFA426 Maradványanyagok elhelyezése bányaterekben X
MFA427 Mérés és automatizálás X
MFA428 Mérnökgeodézia és bányaméréstan X
MFA429 Nyersanyagtermelő és energetikai rendszerek telepítése X
MFA430 Szakértői rendszerek a bányászatban X
MFA431 Szállítóberendezések X
MFA432 Vízmentesítés és sűrített levegős energiaellátás gépei X
MFA433 Térinformatikai szakértői rendszerek X A405

A fluidumtermelő és szállító rendszerek tématerület tantárgyai

Kód Tantárgy Őszi félév Tavaszi félév Előfeltétel
Alapozó tantárgyak
MFB401 Alkalmazott fizikai kémia X
MFB402 Áramlástan x
MFB403 Föld alatti áramlástan X
MFB404 Gázdinamika X
MFB405 Hőátvitel X
MFB406 Kolloidkémia X
MFB407 Petrofizika X
MFB408 Telepfluidumok X
Speciális ismereteket nyújtó tantárgyak
MFB410 Alkalmazott szénhidrogén-bányászati kémia X B401
MFB411 Anyagmérleg-egyenletek és használatuk X B408
MFB412 A rotari fúrási technológia válogatott fejezetei X B402
MFB413 A szénhidrogénszállítás kockázata X B433
MFB414 Felszálló olajkutak X B402,B408
MFB415 Fogyasztói gázrendszerek X
MFB416 Föld alatti gáztárolás B407
MFB417 Földgázelosztás X B402
MFB418 Földgázkereskedelem X
MFB419 Földgáztárolás, ellátásbiztonság X B416
MFB420 Gázenergia felhasználás X
MFB421 Geotermikus energiahasznosítás X B405
MFB422 Geotermikus energiatermelés X B405
MFB423 Hatékony kőolaj- és földgáztermelési módszerek X B407,B408
MFB424 Hidrodinamikai kútvizsgálatok X B407,B408
MFB425 Intenzív szénhidrogéntermelés kémiai módszerei X B401
MFB426 Kitörésvédelem X B407,B408
MFB427 Kőolaj gyűjtése X B402,B408
MFB428 Kútkiképzés X B410
MFb429 NODAL analízis X B414
MFB430 Olajmezők termelőrendszere X B429
MFB431 Rudazatos mélyszivattyúzás X B408
MFB432 Segédgázas termelőrendszerek X B429
MFB433 Szénhidrogénszállító rendszerek X B402
MFB434 Tároló formációk serkentése X B407
MFB435 Transzportfolyamatok speciális esetekben B402,B405
MFB436 Megújuló energiák termelése X
MFB437 Underground fluid mechanics
MFB438 Petrophysics
MFB439 Reservoir fluids
MFB440 The material-balance equations and their application
MFB441 Underground gas storage
MFB442 Improved oil and gas recovery methods
MFB443 Well tests
MFB444 Földgázzal kombinált megújuló energiahasznosítás X
MFB445 Szénhidrogénszállítás, rendszerirányítás
MFB446 Numerical reservoir simulation
MFB447 Reservoir Simulation
MFB448 Reservoir Engineering Methods
MFB449 Fractured Reservoir Engineering
MFB450 Reservoir Characterisation and Management
MFB451 Design and Operation of Flowing Oil Wells
MFB452 Oil Field Gathering Systems
MFB453 NODAL Analysis
MFB454 Oilfield Production Systems
MFB455 Design and Operation of Sucker-Rod Pumped Wells
MFB456 Design and Optimization of Gas Lift Installations
MFB457 Design and Operation of ESP Installations
MFB458 Design and Operation of Gas Wells
MFB459 Novel Artificial Lift Methods

A környezeti eljárástechnika és nyersanyagelőkészítés tématerület tantárgyai

Kód Tantárgy Őszi félév Tavaszi félév Előfeltétel
Alapozó tantárgyak
MFC401 Aprítás
MFC402 Darabosítás
MFC403 Fázisszétválasztás
MFC404 Keverékek áramlása
MFC405 Keverés-homogenizálás
MFC406 Reakciótechnika
Speciális ismereteket nyújtó tantárgyak
MFC410 A bioeljárástechnika alapjai
MFC411 A mechanikai eljárástechnikában alkalmazott modell-vizsgálatok
MFC412 Környezetkémia
MFC413 Az előkészítéstechnika szállítóberendezései
MFC414 Diszperz anyagrendszerek jellemzése
MFC415 Diszperz anyagrendszerek mozgása
MFC416 Előkészítési folyamatok mérése, minőségbiztosítás
MFC417 Előkészítéstechnikai gépek és géprendszerek
MFC418 Építőipari és kerámiaipari előkészítéstechnika
MFC419 Építőipari hulladékok előkészítése
MFC420 Ércelőkészítés
MFC421 Fémhulladékok előkészítése
MFC422 Hidraulikus és pneumatikus energiaátvitel
MFC423 Hulladékgazdálkodás
MFC424 Komposztálás
MFC426 Levegőtisztítás
MFC427 Mechnikai eljárástechnikai alapjelenségek és mikrofolyamatok
MFC428 Műanyaghulladékok előkészítése
MFC430 Eljárástechnikai gépek üzeméhez kapcsolódó akusztikus mérések
MFC431 Szénelőkészítés
MFC432 Szennyvíztisztítás
MFC433 Szétválasztás fizikai kémiai tulajdonságok alapján
MFC434 Szétválasztás fizikai tulajdonságok alapján
MFC435 Szilárd szemcsés anyagok tárolása, adagolása és eszközei
MFC436 Szilárd települési hulladékok előkészítése
MFC437 Szuszpenziók folyási tulajdonságai
MFC438 Talajtisztítás
MFC439 Termikus eljárástechnika

Az alkalmazott geofizikai kutatások tématerület tantárgyai

Kód Tantárgy Őszi félév Tavaszi félév Előfeltétel
Alapozó tantárgyak
MFD401 Elektromágneses terek többdimenziós hibrid modellezése X
MFD402 Elektromágneses terek véges differenciás (FD) modellezése X
MFD403 Fejezetek a kontinuum-fizikából X
MFD404 Geofizikai inverzió X
MFD405 Geoinformatika X
MFD406 Modern statisztikai módszerek X
Speciális ismereteket nyújtó tantárgyak
MFD410 A geofizikai informatika új eredményei D405
MFD411 A geotomográfia új eredményei D404
MFD412 Globális inverziós módszerek X D404
MFD413 Gravitációs adatrendszerek értelmezése X D406
MFD414 Mélyfúrási geofizika új eredményei X D404
MFD415 Speciális egyenáramú geoelektromos módszerek I. X D403
MFD416 Speciális módszerek a szeizmikában II. X D404
MFD417 Speciális módszerek a szeizmikában I. X D403
MFD418 Speciális módszerek a szeizmikában II. X D404
MFD419 Új eredmények az elektromágneses módszerek fejlesztésében I. X D401,D403
MFD420 Új eredmények az elektromágneses módszerek fejlesztésében II. X D401,D403
MFD421 Új eredmények az adat- és információfeldolgozásban

Az alkalmazott földtani kutatások tématerület tantárgyai

Kód Tantárgy Őszi félév Tavaszi félév Előfeltétel
Alapozó tantárgyak
MFE401 Általános és szerkezeti földtan X
MFE402 Ásványtan X
MFE403 Geokémia X
MFE404 Hidrogeológia X
MFE405 Kőzetmechanika X
MFE406 Kőzettan X
MFE407 Történeti földtan X
Speciális ismereteket nyújtó tantárgyak
MFE410 A geoinformatika környezetvédelmi alkalmazásai X E403,E404
MFE411 Ércteleptan X E402,E403
MFE412 Geohidrológia, vízkészletmeghatározás X E404
MFE413 Hulladékelhelyezés X E404,E405
MFE414 Kőolajföldtan X E401,E406
MFE415 Környezetegészségtan, Humánegészségügyi kockázatelemzés X E403,E404
MFE416 Környezetföldtan X E401,E406
MFE417 Környezeti kémia X E403
MFE418 Kőszénföldtan X E401,E406
MFE419 Kőzetfizika X E406
MFE420 Magyarország földtana X E401,E407
MFE421 Magyarország hidrogeológiája X E401,E404
MFE422 Mérnökgeológia X E401,E405
MFE423 Nemércek földtana X E402,E406
MFE424 Szedimentológia X E402,E407
MFE425 Szénhidrogén-genetika kolloidkémiája X E402,E403
MFE426 Szennyezett területek kármentesítése X E403,E404
MFE427 Szivárgáshidraulika X E404
MFE428 Talajkémia X E403,E401
MFE429 Talajmechanika X E401,E406
MFE430 Távérzékelés X E401,E406
MFE431 Transzportmodellezés X E401,E404
MFE432 Vízbeszerző és vízvédelmi létesítmények X E404
MFE433 Vízkutatás, vízgazdálkodás X E404
MFE434 Vízminőségvédelem X E403,E404
MFE435 Vízművek X E404
MFE436 Víztechnológia X E404
MFE437 Modern műszeres anyagvizsgálati módszerek
MFE438 Karszthidrogeológia X E404
MFE439 Geotermikus rendszerek hidrogeológiája X E404

A természet- és társadalomföldrajz tématerület tantárgyai

Kód Tantárgy Őszi félév Tavaszi félév Előfeltétel
Alapozó tantárgyak
MFF401 A földrajztudomány története X
MFF402 Általános társadalomföldrajz X
MFF403 Általános természetföldrajz X
MFF404 Magyarország földrajza X
MFF405 Világleíró - Regionális társadalomföldrajz X
Speciális ismereteket nyújtó tantárgyak
MFF410 Alkalmazott földrajz X F401
MFF411 Biogeográfia X F403
MFF412 Etnikai, vallás- és politikai földrajz X F402
MFF413 Felszínalaktan (Geomorfológia) X F403
MFF414 Környezetföldrajz X F402,F403
MFF416 Társadalomtudományi kutatás módszertana X F401,F402
MFF417 Világ leíró talajtana X F405

Tantárgyak tematikái (pdf)